รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล ป.1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพิเศษ ห้อง Gifted วิทย์-คณิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-529-0864์
   
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

24-02-2560
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับประถมศึกษา..

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2559 ระดับประถมศึกษา.... คลิกที่นี่

Read more
24-02-2560
โครงการอนุบาลน้อยเด็กดีวิถีพุทธ
โครงการอนุบาลน้อยเด็กดีวิถีพุทธ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2660 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกิจกรรมโครงการอนุบาลน้อยเด็กดีวิถีพุทธ ณ บริเวณลานข้างสนามเด็กเล่น โดยเด็กๆ คณะครูและผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตร และร่วมฟังเทศน์จากพระภิกษุสงฆ์ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

Read more
23-02-2560
โครงการอนุบาลตามรอยตามคำพ่อสอน
โครงการอนุบาลตามรอยตามคำพ่อสอน

วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2660 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกิจกรรม "โครงการอนุบาลตามรอยตามคำพ่อสอน" เข้าฟังบรรยาย และ ลงมือปลูกกล้าข้าว ทำนาในกระถาง" ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ดูรูปเพิ่มเติม คลิก

Read more
23-02-2560
สอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้น ป.1-2

สอบการอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้น ป.1-2 โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์{gallery}activities/23-02-25600{/gallery}

Read more
23-02-2560
แจ้งตารางกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2
แจ้งตารางกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แจ้งตารางกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          คลิกที่นี่>>>>ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      คลิกที่นี่>>>>

Read more
23-02-2560
กิจกรรม English camp ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

วันที่22 ก.พ. 2560 ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม English camp และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและอาจารย์วิทยากรโรงเรียนสาธิตฯซึ่งเด็กๆได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น การฟัง พูด อ่าน และ คิดวิเคราะห์เพื่อรองรับกับแนวคิดของโรงเรียนสาธิต "โรงเรียนสาธิตแนวใหม่ ก้าวไกลสู่สากล"{gallery}activities/23-02-2560{/gallery}

Read more
22-02-2560
ไถ่ชีวิตควาย สู่ วไลยอลงกรณ์
ไถ่ชีวิตควาย สู่ วไลยอลงกรณ์

"ไถ่ชีวิตควาย สู่ วไลยอลงกรณ์" วันที่ 22 กุมภาพันธ์ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นผู้รับกระบือที่ได้รับบริจาคจากการไถ่ชีวิต โดยคุณธนโชติ ดีนิสัยและครอบครัว คุณเพ็ญสินี บุญเจริญ คุณปัทมา สุเมธลักษณ์และครอบครัว และคุณปรียาณี ทู้ไพเราะ ผู้ปกครองนักเรียน รร.สาธิตและผู้ร่วมสมทบทุน เพื่ออนุรักษ์และประโยชน์ในการศึกษา จำนวน 5 ตัว จากผู้ร่วมบริจาคและไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อส่งมอบให้ทางมหาวิทยาลัยได้ดูแลและนำมาศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน วิจัยในด้านต่างๆ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมศึกษา ดูแล...

Read more
22-02-2560
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 2560
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ. 2560

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ.60 ทำพิธีถวายราชสุดี เปิดกอง เข้าฐานกิจกรรม และวิชาสูทกรรม เป็นการฝึกประสบการณ์ตรง 3 วัน 2 คืนดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>>>>

Read more
18-02-2560
ละครรักข้ามภพ ดนตรีข้ามชาติ เปิดจองบัตรแล้ววันนี้
ละครรักข้ามภพ ดนตรีข้ามชาติ เปิดจองบัตรแล้ววันนี้

เมื่อเขาและเธอ ต้องข้ามภพมาเจอกัน... พบกับเรื่องราวความรักบทใหม่ ได้ใน "รักข้ามภพ ดนตรีข้ามชาติ" 9 มีนาคม 2560 นี้ ณ โรงละคร ชั้น3 อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อาคารประถม) เปิดจองบัตรแล้ว #รักข้ามภพดนตรีข้ามชาติ

Read more
16-02-2560
ลูกเจ้าฟ้าวิชาการ ครั้งที่ 10
ลูกเจ้าฟ้าวิชาการ ครั้งที่ 10

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนสาธิตฯจัดกิจกรรม "ลูกเจ้าฟ้าวิชาการ ครั้งที่ 10" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ อ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ได้ให้โอวาทแก่ครู นักเรียน กล่าวเปิดงาน ร่วมรับชมการแสดงพิธีเปิด และเดินเยี่ยมชมกิจกรรมตามซุ้มของกลุ่มสาระต่างๆดูภาพทั้งหมด >>>>

Read more
   

ความภาคภูมิใจ

   

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน