รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-529-0864์
   
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

15-03-2560
การประชุมปฏิบัติการออกแบบแผนงาน ปีงบประมาณ 2561
การประชุมปฏิบัติการออกแบบแผนงาน ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนสาธิตฯ จัดการประชุมปฏิบัติการออกแบบแผนงาน โครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ดูภาพทั้งหมด คลิก>>>>

Read more
14-03-2560
ละครเวที เรื่อง รักข้ามภพ ดนตรีข้ามชาติ
 ละครเวที เรื่อง รักข้ามภพ ดนตรีข้ามชาติ

วันที่ 9 มีนาคม 2560 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน(สร้างเสริมบูรณาการทักษะชีวิต : ระดับมัธยมศึกษา) โดยมีผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้กับชุมชนและผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรม เป็นการแสดงละครเวที เรื่อง "รักข้ามภพ ดนตรีข้ามชาติ" ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

Read more
14-03-2560
พิธีพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
พิธีพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 มีนาคม 2560 โรงเรียนสาธิตฯ จัดพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นอนุบาล3 ป.6 ม.3 และม.6 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ {gallery}activities/14-03-25600{/gallery}    

Read more
14-03-2560
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายมีชีวิต

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายมีชีวิตโดยมีวิทยากร อ.มนตรี ชินสมบูรณ์ และ อ.มนูญ มนูขจร มาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นม.5/1 ของโรงเรียนสาธิตและยังได้ช่วยกันสร้างฝายมีชีวิตบริเวณแปลงนาสาธิตเพื่อเป็นการเรียนรุ้และสร้างความสามัคคี อันยังประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม {gallery}activities/14-03-2560{/gallery}

Read more
13-03-2560
การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน ระดับประถมศึกษา
การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน ระดับประถมศึกษา

การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน ระดับประถมศึกษาระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 19 พฤภาคม 2560เรียนตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 14.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)ค่าเรียนตลอดโครงการ จำนวนเงิน 4,500 บาท (รวมค่าเอกสารค่าวัสดุฝึกปฏบัติการและค่าอาหาร)

Read more
07-03-2560
การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา
การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา

การเรียนเสริมพิเศษภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 19 พฤภาคม 2560เรียนตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 14.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)ค่าเรียนตลอดโครงการ จำนวนเงิน 3,500 บาท (รวมค่าเอกสารและค่าวัสดุฝึกปฏบัติการ)

Read more
06-03-2560
มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาที่มาฝึกสอนและร่วมงานเลี้ยง
มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาที่มาฝึกสอนและร่วมงานเลี้ยง

  วันที่ 3 มีนาคม 2560 ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้กล่าวให้โอวาทและร่วมแสดงความยินดี มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาที่มาฝึกสอนและร่วมงานเลี้ยง โดยภายในงานยังมีการแสดงชุดต่างๆของนักศึกษาอีกด้วย ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

Read more
05-03-2560
Project Approach ระดับชั้นอนุบาล ครั้งที่ 1
Project Approach ระดับชั้นอนุบาล ครั้งที่ 1

การนำเสนอผลงาน Project Approach ระดับชั้นอนุบาล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของเด็ก โดยมีหัวข้อของแต่ระดับชั้น ดังนี้ อ.1/1 ผีเสื้อ อ.1/2 ข้าวโพด อ.2/1 ปลา อ.2/2 ฝนหลวง อ.3/1 การจราจร อ.3/2 นมวัวดูภาพทั้งหมด คลิก>>>>

Read more
02-03-2560
ขอเชิญชมการนำเสนอผลงาน Project Approach ระดับชั้นอนุบาล
ขอเชิญชมการนำเสนอผลงาน  Project Approach ระดับชั้นอนุบาล

ขอเชิญชมการนำเสนอผลงาน  Project Approach ระดับชั้นอนุบาล  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของเด็ก  โดยมีหัวข้อของแต่ระดับชั้น  ดังนี้ อ.1/1  ผีเสื้อ อ.1/2  ข้าวโพด อ.2/1  ปลา อ.2/2  ฝนหลวง อ.3/1  การจราจร อ.3/2  นมวัว

Read more
01-03-2560
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ บ้านสวนฯ รังสิต
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ บ้านสวนฯ รังสิต

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ มอบถ้วยรางวัล การแข่งขันฟุตซอล สุนันทาวิชาการครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานเปิดลานวิชาการ บ้านสวนฯ รังสิต ครั้งที่ 20 “SKR 4.0 : สวนฯ รังสิต ก้าวสู่ 4.0” ซึ่งนักเรียนสามารถคว้ารางวัลมาได้อยากมากมาย อาธิ เช่น ความเป็นเลิสทางคณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์...

Read more
   

ความภาคภูมิใจ

   

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน (หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม)