รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-529-0864์
   
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

27-04-2560
ประกาศผลสอบ NT ป.3
ประกาศผลสอบ NT ป.3

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  >>>>>>>>>>>>คลิก  

Read more
20-04-2560
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560..
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560..

  กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560..

Read more
20-04-2560
ใบรายการวัสดุและอุปกรณ์การเรียน

ใบรายการวัสดุและอุปกรณ์การเรียน    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คลิก>>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3 คลิก>>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 คลิก>>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 คลิก>>> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 คลิก>>>      

Read more
20-04-2560
รายการหนังสือ โรงเรียนสาธิตฯ

รายการหนังสือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

Read more
19-04-2560
กำหนดการ ประชุมผู้ปกครอง และชำระค่าเทอม 1/2560
กำหนดการ ประชุมผู้ปกครอง และชำระค่าเทอม 1/2560

กำหนดการ ประชุมผู้ปกครอง และชำระค่าเทอม 1/2560

Read more
05-04-2560
ประกาศ ตารางเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ตารางเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ประกาศ ตารางเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ประถมศึกษา คลิก>>>>มัธยมศึกษา คลิก >>>>

Read more
04-04-2560
แบบฟอร์ม หน่วยการเรียนรู้ BwD

แบบฟอร์ม หน่วยการเรียนรู้ BwD ดาวน์โหลด คลิก>>>>>

Read more
31-03-2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สาธิตวไลยอลงกรณ์ฯ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 สาธิตวไลยอลงกรณ์ฯ

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ. ป.6. สาธิตวไลยอลงกรณ์. ปีการศึกษา 2559. ที่ทำคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตของโรงเรียนสูงกว่า. คะแนนเฉลี่ยจังหวัด. ภาค. และประเทศ. ซึ่ง

Read more
30-03-2560
สโมสรฟุตบอลซุปเปอร์ พาวเวอร์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิต
สโมสรฟุตบอลซุปเปอร์ พาวเวอร์ ร่วมกับโรงเรียนสาธิต

สโมสรฟุตบอลซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์คัดเลือกนักฟุตบอล (เฉพาะภายใน)โครงการนักฟุตบอลช้างเผือก ม.๑ - ม.๖ในวันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐เริ่มลงทะเบียน เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สนามกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more
28-03-2560
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ปกครอง
เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ปกครอง

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้ปกครอง

Read more
   

ความภาคภูมิใจ

   

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน (หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม)