รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-529-0864
   
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

27-06-2560
โครงการการเรียนรู้มุ่งสู่พัฒนาการทักษะการคิดระดับสูง นักประดิษฐ์หุ่นยนต์เบื้องต้น

โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) กำหนดให้มีการจัดโครงการการเรียนรู้มุ่งสู่พัฒนาการทักษะการคิดระดับสูง : นักประดิษฐ์หุ่นยนต์เบื้องต้น ให้กับนักเรียนห้องเรียน Gifted จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.4/1 และ ม.5/1 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.2/1 ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...

Read more
27-06-2560
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11.50 น. นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยร่วมติดป้ายรณรงค์ บริเวณโรงเรียนและทางเข้ามหาวิทยาลัย {gallery}activities/27-06-2560-2{/gallery}

Read more
27-06-2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ รำลึกถึงกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อรำลึกถึงกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม กิจกรรมที่นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติ เช่น การวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การแต่งกลอน การจัดป้ายนิเทศ เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นารี คูหาเรืองรอง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมและมอบรางวัลให้แก่นักเรียน {gallery}activities/27-06-2560{/gallery}

Read more
26-06-2560
เลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย{gallery}activities/25-06-2560{/gallery}

Read more
23-06-2560
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(ประถม)
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(ประถม)

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตฯ  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยท่านผู้อำนวยการ  ดร.นารี  คูหาเรืองรอง  เป็นประธานในการเปิดหีบเลือกตั้ง ดูรูปภาพทั้งหมด>>>>>>>คลิก

Read more
31-05-2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่>>>>>

Read more
30-05-2560
ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.1 ห้อง IEP

ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.1 ห้อง IEP     ป.1/2 IEP    ป.1/3 IEP

Read more
29-05-2560
ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1/2560

ตารางเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1#อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนตามความเหมาะสม คลิกที่นี่>>>>>

Read more
29-05-2560
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน

แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน เทอม 1/2560

Read more
27-05-2560
VDO_กิจกรรมสาธิต

VDO_กิจกรรมสาธิต กิจกรรมลูกเจ้าฟ้าวิชาการ   ครั้งที่ 10 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2559 เบื้องหลังละครเวที รักข้ามภาพ ดนตรีข้ามชาติ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ VRU 2560 ที่มา : https://www.facebook.com/WENWAIKON/?fref=nf

Read more
   

ความภาคภูมิใจ

   

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน (หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม)