ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-529-0864
   
   
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

10-08-2560
การแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดจันทบุรี

คนเก่งสาธิตฯ 1.นายกิตติณัฏฐ์ หันศรี รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 800 เมตร , วิ่ง 1,500 เมตร และ รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x400 เมตร 2.ด.ช.จักรชลัช เหล็กจีน รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 600 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 3.นางสาวปราณปริยา สัมพันธ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ...

Read more
09-08-2560
Training Robots SATITVRU

วันที่ 8 ส.ค 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และ มัธยมศึกษาปีที่1 ได้เข้ารับการอบรมเรื่องBasic movement ในวิชาRobotics โดย master trainer จากประเทศสิงคโปร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ รร.สาธิต {gallery}activities/09-08-60{/gallery}

Read more
06-08-2560
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รุ่นที่ 2

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ จ.ปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อนำผู้เรียนสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 2 มีคณะครูอาจารย์จากทั่วประเทศ.เข้าอบรมจำนวน 45 คน ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ เป็นประธานเปิดการอบรม {gallery}activities/06-08-60{/gallery}

Read more
02-08-2560
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองสาธิตฯ
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองสาธิตฯ

ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีกำหนดการดังนี้ 1. ผู้ปกครองเข้าพบครูประจำชั้น 2. กิจกรรมเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

Read more
31-07-2560
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อนำเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21

วันที่ 29 ก.ค 2560 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี ม.ร.ภ. วไลยอลงกรณ์ฯได้เป็นประธานเปิดงานการ การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนรู้วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อนำเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 และประเทศไทย 4.0 ณ.ห้องประชุม รร.สาธิตฯ{gallery}activities/31-07-60-1{/gallery}

Read more
31-07-2560
ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 27 ก.ค. 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นารี คูหาเรืองรอง เป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตัวแทนนักเรียน ครู ถวายพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ และชมการแสดงชุดรัชกาลที่ 10. ทรงพระเจริญ{gallery}activities/31-07-60{/gallery}

Read more
19-07-2560
Satit VRU loves English P.1-6
Satit VRU loves English P.1-6

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Satit VRU loves English ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 วันที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 คลิกดูรูปภาพทั้งหมด>>>>>>คลิก

Read more
19-07-2560
ค่ายพัฒนาระบบการคิด Thinking Maps

ค่ายพัฒนาระบบการคิด Thinking Maps วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาระบบการคิด Thinking Maps เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ภาษา ม.4/5 ม.4/6 ม.5/4 ม.6/3 จำนวน 136 คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักเรียน {gallery}activities/19-07-60-1{/gallery}

Read more
19-07-2560
ฝ่ายมัธยมจัดกิจกรรม YOUNG SHERLOCK HOLMES

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ฝ่ายมัธยมจัดกิจกรรม YOUNG SHERLOCK HOLMES ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 140 คน เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ จากการคิด สำรวจ สืบค้นข้อมูล จาก Social Network , ใบงาน แบบฝึก หรือบทเรียนและกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานในพิธี...

Read more
11-07-2560
พิธีแห่เทียนพรรษาระดับชั้นมัธยมศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี มีจิตสำนึกของความเป็นไทย ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติศาสนกิจที่ตนนับถือ รวมทั้งรู้จักรักษาธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ณ วัดธรรมนาวา {gallery}activities/07-07-60{/gallery}

Read more
   

ความภาคภูมิใจ

   

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน (หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม)