สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์.

10-12-2560
ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการเครือข่าย ท่านผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และท่านผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานพิธีเปิดและชมการแข่งขันกีฬาระดับมัธยม ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 (โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน) Welcome all parents ,ladies and gentlemen join in Opening Ceremony and Sports Competition...

Read more
04-12-2560
เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
27-11-2560
IEP : Easy English : Spoken Camp
IEP : Easy English : Spoken Camp

ขณะนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำลังจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนโครงการพิเศษ Intensive English Program ระดับชั้นมัธยมศักษาปีที่ 1-3 จำนวน 146 คน "Easy English : Spoken Camp ที่ ไร่กุสุมา รีสอร์ต มวกเหล็ก สระบุรีดูรูปทั้งหมด คลิกที่นี่

Read more
24-11-2560
ตารางสอบ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

ตารางสอบประเมินผลตามตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  >>>>>>คลิกที่นี่

Read more
23-11-2560
Ayutthaya Field Trip
Ayutthaya Field Trip

ขณะนี้นักเรียนโครงการพิเศษ Intensive English Program Grade 4-6 กำลังปฏิบัติภารกิจ สุดท้ายก่อนจบกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ Ayutthaya Field Trip " สัมภาษณฺ์ชาวต่างชาติ จำนวน 5 คน ตามแนวทางหรือบทเรียนที่เรียนมาจากค่าย Fun English Camp" ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

Read more
23-11-2560
IEP Grade 4-6 Students Fun English Camp
IEP Grade 4-6 Students Fun English Camp

      กิจกรรมภาคบ่าย อีก 3 ฐานการเรียน Fun English Camp ของนักเรียน IEP Grade 4-6 Students from Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage Demonstration School

Read more
23-11-2560
English For Fun : English Spoken Camp
English For Fun : English Spoken Camp

    รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English For Fun : English Spoken Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 2 ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด สพฐ.จำนวน 209 คน ที่ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนสาธิต ฝ่ายประถม ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

Read more
07-11-2560
ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2560
ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 พ.ย.60 โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดการประกวดกระทงและประกวดนางนพมาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.นารี คูหาเรืองรอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

Read more
30-10-2560
ตารางเรียน ระดับ มัธยมศึกษา 2/2560

ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย คลิกที่นี่ >>>>

Read more
27-10-2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ นำตัวแทนครูและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียน ร่วมปลูกต้นส้ม ในแปลงสาธิตไร่นาสวนผสม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ดูภาพทั้งหมดคลิก >>>>

Read more

วีดีโอกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน (หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม).

Home

การแสดงวัฒนธรรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน(ประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์) มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com