สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์.

20-02-2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน อนุบาล 2 - ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน อนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่

Read more
19-02-2561
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.๑ ห้องเรียนมาตรฐาน และระดับชั้น ม.๔

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับชั้น ม.1 ๑ ห้องเรียนมาตรฐาน และระดับชั้น ม. ๔  คลิกที่นี่

Read more
19-02-2561
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ เตรียมอนุบาล-อนุบาล-ป.1 SP

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ1.เตรียมอนุบาล แผนการเรียน Standard Program2.อนุบาล แผนการเรียน Standard Program3.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน Standard Program คลิกที่นี่

Read more
16-02-2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับ ม.1 ห้องเรียนมาตรฐาน และระดับ ม.4

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนมาตรฐาน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คลิกที่นี่ 

Read more
01-02-2561
ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม. 1 (IEP) ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

  ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 คลิกที่นี่

Read more
29-01-2561
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 (IEP) ปีการศึกษา 2561

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ป.1 (IEP) ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

Read more
23-01-2561
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ ม. ๑ ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดูรายละเะอียด คลิกที่นี่

Read more
22-01-2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น อ.1(IEP) และ ป.1 (EP)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ ป.1 English Program คลิก ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับ อนุบาล1 Intensive English Program คลิก  

Read more
19-01-2561
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อการเรียนดนตรีไทยตามขนบประเพณีปฏิบัติและเพื่อเป็นการแสดง ความกตัญญูเทพยุดาทางดนตรีไทยครูดนตรีไทยที่ยังมีชีวิต และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว อันก่อให้เกิด ความเจริญก้าวหน้าและความเป็นมงคลแก่ผู้ศึกษา ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ได้รับเกียรติจาก คุณครูปี๊บ คงลายทอง ศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นผู้อ่านโองการไหว้ครู และประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครูดนตรีไทยที่ยังมีชีวิต และที่ได้ล่วงลับไปแล้ว อันก่อให้เกิด ความเจริญก้าวหน้าและความเป็นมงคลแก่ผู้ศึกษา ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย...

Read more
19-01-2561
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับ ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

Read more

วีดีโอกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน (หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม).

Home                วันที่ 17 กันยายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จัดแสดงและนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ของคณะครูอาจารย์ทุกคน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพครูผู้สอนให้เป็นครูต้นแบบภายในโรงเรียนและขยายเครือข่ายภายนอกโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งวิชาชีพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาชาติและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนำไปสู่ครูมืออาชีพ และการทำผลงานทางวิชาการในอนาคต ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและชมการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของครูอาจารย์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านจัดการศึกษา เป็นกรรมการในการประเมินงานของครู ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่ >>>>>

กลุ่มสาระการเรียนรู้

joomla menu problem

พบกันบนfacebook.

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com