แนวข้อสอบปลายภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1

แนวข้อสอบปลายภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 พื้นฐาน

 

1. คู่อันดับ

2. สมการ

3. เรขาคณิต


แนวข้อสอบปลายภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม

1. พาลินโดรม

2. ฟิโบนักชี

3. ข่ายงานเศษส่วน