สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ มาดูแลควบคุมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง IEP

ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และ ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ มาดูแลควบคุมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง IEP (Intensive English Program) หลังจากสอบวิชาหลักเสร็จแล้วก็มาสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์ชาวต่างชาติและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

พบกันบนfacebook.

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com