สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มากล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี นักเรียน 174 คน ครู 15 คน ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกประถมศึกษา

 

 

ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มากล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี นักเรียน 174 คน ครู 15 คน ที่ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

พบกันบนfacebook.

JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com