สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
   

เนื้อหา

โครงการอนุบาลตามรอยตามคำพ่อสอน

รายละเอียดวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2660 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกิจกรรม "โครงการอนุบาลตามรอยตามคำพ่อสอน" เข้าฟังบรรยาย และ ลงมือปลูกกล้าข้าว ทำนาในกระถาง" ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ดูรูปเพิ่มเติม คลิก

   

ความภาคภูมิใจ

   

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน (หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม)