ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ปฐมวัย และชั้นประถมศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-529-0864
   
   

เนื้อหา

ตารางสอบประเมินตัวชี้วัดครั้งที่ 6/2559 ระดับประถมศึกษา

รายละเอียด

   

ความภาคภูมิใจ

   

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน (หมายเหตุ:อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม)